The Walk to Greece

Spolek » Výstavy » The Walk to Greece

Christina Smutny, Anna Smutny a Alexandros Katsamski

13. června 2016 → 13. července 2016

The Walk to Greece project took place from

August 1st through September 29th, 2012.

Participants included Anna Smutny, Christina Smutny, Godi Sagou, Dina

Tsoulouhas, Apostolis Tsepld, Eva Van Den Bulcke, Helen, Alekandros

Katsamakis.

Výstava fotografie Christiny Smutne,

Anny Smutné a Alexandros Katsamskis

tykající se její projekt Cesta do Řecka,

která se odehrála v srpnu roku 2012.

Christina a Anna Smutne během dvou

měsíců ušly 30 km denně z Brna,

České Republiky až do Thessaloniki,

Řecka. Spaly ve stanech, stravovaly

se místními jídly, učily józe a mířily

vstříc obnovení jejich rodných kořenů.

Záměrem bylo vytvořit komunitu a

ukázat podporu všem lidem postiženým

častými tížívými situacemi úsporného

opatření v Řecku, včetně uprchlíků.

Chtěly jít vstříc lidem, kteří Řecko

opouštěli.

Christina a Anna pochází z rodiny plné

historie uprchlíků a imigrantů. Jejich

prarodiče z matčiné strany byli řečtí

utečenci z Malé Asie. Po občanské

válce se stali řeckými uprchlíky v

Československu. Tam se narodila

jejich matka a také Christina. V roce

1979 opustili Československo a vrátili

se do Řecka. V roce 1981 odletěli

do Kanady. Proto byly inspirovány

a ovlivněny různorodými kulturami,

cestováním a především vytvářením

komunity.

Christina Smutna studovala na Trent

University politiku a rodná studia.

Žila na hranici Barmy s Thajskem,

kde pracovala pro ABSDF (All Burma

Sudent Democratic Front Camp). Žila

v Thajsku tři a půl roku, v Řecku šest

let, kde taky pracovala jako učitelka.

Exhibition of photographs by Christina

Smutny, Anna Smutny and Alexandros

Katsamskis from the project Walk to

Greece which took place in August

2012.

Christina and Anna Smutny walked

30km a day for two months from

Brno, Czech Republic to Thessaloniki,

Greece. They slept in tents, bought

food locally, taught yoga and walked

towards reconnecting to their roots.

Their aim was to build community and

show support to all those affected by

the often stifling effects of austerity

measures in Greece, including the

refugees in Greece. As people were

leaving Greece, they wanted to walk

towards her.

Christina and Anna come from a family

that is rich in refugee and immigrant

story. Their grandparents from their

mother’s side were Greek refugees

to Greece from Asia Minor. After the

civil war they were Greek refugees in

Czechoslovakia. Their mother was born

there and so was Christina. In 1979,

they left Czechoslovakia and went to

Greece. In 1981 their family made it

to Canada. They have been inspired

and influenced by travel, community

building and diverse cultures all their

lives.

Christina Smutny studied at Trent

University where she majored in

Politics and Native Studies. She lived

on the Thai/ Burma border where she

worked with the ABSDF (All Burma

Sudent Democratic Front Camp). She

has lived in Thailand for three and a

half years and in Greece for six years

where she worked as a school teacher.

13403329_10154257702487417_6445923119851242304_o.jpg

Flickr tagspoleknet:vystava=jy5